Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle GDPR

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost MO kuchyně
s.r.o., se sídlem Příkop 6, Brno 602 00, IČ: 08138834, zapsaná ve veřejném rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 112048 (dále jen „Správce“) v
souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto
vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu.
Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem návrhu, výroby, dodání a montáže nábytku a
Správce je bude zpracovávat 3 roky.
S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a
informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email nebo
dopis na adresu společnosti Příkop 6, Brno 602 00.
Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i
tito zpracovatelé:
– Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ
26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C,
vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas
kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto
údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních
údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít
pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

Pin It on Pinterest

Share This